Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-10-18

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Tokarczyk

tel:

e-mail: malgorzata.tokarczyk@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z25/199883/aktualizacja2

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

przeniesienie do folderu zapytanie w toku,
zmiana adresu dostawcy

Treść zapytania:

Zakup dostawa, uruchomienie i szkolenie spektrofotometru HACH DR 3900 z technologią RFID - sztuk 2

Spektrofotometr musi posiadać możliwość identyfikacji badanych próbek

bez pomyłek i błędów— dzięki technologii RFiD* który pozwalaśledzić próbkę, aż do miejsca jej odbioru.

IBR+: system odczytu kodów kreskowych zapewniający automatyczną identyfikację testów kuwetowych 10-punktowy

pomiar obrotowy z eliminacją błędów

Łatwe zapewnienie jakości— za pomocą AQA+Prosty transfer danych za pomocą USB lub sieci Ethernet

Parametry techniczne

Tryb wyświetlacza Transmitancja (%), absorbancja, stężenie, skanowanie

Źródłoświatła- Lampa halogenowa

Projekcja promieniowania- Technika promieniowania referencyjnego, spektralna

Zakres długości fal - 320 do 1100 nm, powtarzalność długości fal -±0,1 nm

Rozdzielczość długości fal - 1 nm, kalibracja i wybór długości fal- Automatycznie Zakres pomiaru fotometrycznego±3,0 Abs

(zakres długości fal od 340 do 900 nm)

Dokładność fotometryczna- 5 mAbs przy 0,0 do 0,5 Abs, 1% przy 0,5 do 2,0 Abs

Liniowość fotometryczna - <0,5 % do 2 Abs, 1 %przy >2 Abs ze szkłem neutralnym przy 546 nm

Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy 7" TFT WVGA

Przechowywanie danych 2000 danych pomiarowych (wyniki, data, godzina, ID próbki, ID użytkownika)

Metody wstępnie programowane >220 Programy użytkownika -100

Kompatybilność kuwet- okrągła 13 mm, prostokątna 1 i 5 cm,

Gwarancja: co najmniej dwuletni okres gwarancji


Dokumentacja: Świadectwa jakości, deklaracja zgodności, certyfikaty, DTR w j.polskim

Informacji technicznych udziela Pani Maria Grudzień  tel. 146374297 kom. 785780925

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. spektrofotometr HACH DR 3900 2 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...