Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-10-12

Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512762680

Osoba kontaktowa:

Paweł Piaseczny

tel:

e-mail: ppiaseczny@policeserwis.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z101/214690/aktualizacja1

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Dodano pozycje, skorygowano ilości.

Treść zapytania:

OFERTY WYSYŁANE POZA PLATFORMĄ ZAKUPOWĄ LOGINTRADE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ. W PRZYPADKU PROBLEMÓW ZE ZŁOŻENIEM OFERTY, PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OBSŁUGĄ LOGINTRADE: helpdesk@logintrade.net

Proszę oferować tylko ilości zgodne z zapytaniem. Ilości i koszty usług z zamówienia muszą być zgodne z ilościami i kosztami na fakturze. Jeżeli warunkiem zaoferowania ilości ścisłych jest wyższa cena to proszę tak oferować, rozważymy taką opcję przy wyborze dostawcy. Każda niezgodność ilościowa pomiędzy ofertą / zamówieniem a fakturą będzie reklamowana, co wpłynie na opóźnienia w płatnościach. Oferty nie uwzględniające wszystkich podpunktów nie będą brane pod uwagę.

1. Cena towaru / koszty usług

2. Warunki płatności

3. Warunki dostawy wg Incoterms

4. Proponowany termin realizacji

5. Okres ważności oferty

6. Dostarczany towar powinien posiadać stosowny certyfikat wytwórcy - Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty, nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania cen i warunków umownych oraz unieważnienia sprawy bez podania przyczyn.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Blacha 10 S235JR, ark. 1 x 2m 160 kg - Czytaj
2. Blacha 20 S235JR, ark. 1 x 2m 320 kg - Czytaj
3. Kątownik 100 x 10 S235JR, 2mb 30.2 kg - Czytaj
4. Kątownik 100 x 10 S235JR, 4 x 6mb 130.1 kg - Czytaj
5. Ceownik 80 S235JR, 6mb 51.84 kg - Czytaj
6. Płaskownik 50 x 5 S235JR, 6mb 11.76 kg - Czytaj
7. Kątownik 50 x 5 S235JR, 6mb 26.82 kg - Czytaj
8. Kątownik 50 x 5 S235JR, 5 x 6mb 113.1 kg - Czytaj
9. Kątownik 30 x 3 S235JR, 6mb 8.61 kg - Czytaj
10. Blacha 15 S235JR, 4 ark. 1 x 2m 960 kg - Czytaj
11. Blacha 10 S235JR, 3 ark. 1 x 2m 480 kg - Czytaj
12. Kątownik 45 x 5 S235JR 21 kg - Czytaj
13. Blacha podestowa 5 S235JR, 23 ark. 1 x 2m 1942.12 kg - Czytaj
14. Kątownik 35 x 4, S235JR 176.4 szt. - Czytaj
15. Blacha 10 S235JR, 2 ark. 1 x 2m 320 kg - Czytaj
16. Ceownik 200 S235JR, 6mb 151.3 kg - Czytaj
17. Ceownik 240 S235JR 332 kg - Czytaj
18. Kątownik 40 x 4 S235JR 15 kg - Czytaj
19. Kątownik 50 x 5 S235JR 91 kg - Czytaj
20. Kątownik 60 x 6 S235JR 33 kg - Czytaj
21. Blacha 2, S235JR 96 kg - Czytaj
22. Blacha 12, S235JR, ark. 1 x 1m 96 kg - Czytaj
23. Kątownik 50 x 5 S235JR, 2 x 6mb 48 kg - Czytaj
24. Kątownik 40 x 4 S235JR, 5 x 6mb 73 kg - Czytaj
25. Rura b/sz fi 168,3 x 12,5mm, gat. P235TR1/TR2, 2 x L = 4,7mb 9.4 mb - Czytaj
26. Dwuteownik 300 S235JR, 9mb 487.8 kg - Czytaj
27. Profil zamknięty 160 x 160 x 10 S235JR 4.5 mb - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Oferty umieszczane w załącznikach nie będą brane pod uwagę. Informacje dodatkowe proszę umieszczać w oknie głównym oferty w polu uwagi.
  2. Dostarczany towar powinien posiadać stosowny certyfikat wytwórcy - Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204
  3. Warunki dostawy wg Incoterms: koszty transportu po stronie dostawcy
  4. Warunki płatności: przelew 30-60 dni

Kryteria oceny oferty

  1. Termin dostawy - 10%
  2. Cena - 90%

Dodatkowe warunki formalne:

TERMIN DOSTAWY: PILNY.

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...