Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-10-12

Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512762680

Osoba kontaktowa:

Paweł Piaseczny

tel:

e-mail: ppiaseczny@policeserwis.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z99/214690

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

OFERTY WYSYŁANE POZA PLATFORMĄ ZAKUPOWĄ LOGINTRADE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ. W PRZYPADKU PROBLEMÓW ZE ZŁOŻENIEM OFERTY, PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OBSŁUGĄ LOGINTRADE: helpdesk@logintrade.net

Proszę oferować tylko ilości zgodne z zapytaniem. Ilości i koszty usług z zamówienia muszą być zgodne z ilościami i kosztami na fakturze. Jeżeli warunkiem zaoferowania ilości ścisłych jest wyższa cena to proszę tak oferować, rozważymy taką opcję przy wyborze dostawcy. Każda niezgodność ilościowa pomiędzy ofertą / zamówieniem a fakturą będzie reklamowana, co wpłynie na opóźnienia w płatnościach. Oferty nie uwzględniające wszystkich podpunktów nie będą brane pod uwagę.

1. Cena towaru / koszty usług

2. Warunki płatności

3. Warunki dostawy wg Incoterms

4. Proponowany termin realizacji

5. Okres ważności oferty

6. Dostarczany towar powinien posiadać stosowny certyfikat wytwórcy - Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty, nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania cen i warunków umownych oraz unieważnienia sprawy bez podania przyczyn.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Kątownik 40 x 4 316L, 12mb 12 mb - Czytaj
2. Rura 1/2" sch 80 (fi 21,3 x 3,73) gat 316L (00H17N14M2) 10 mb - Czytaj
3. Rura b/sz fi 108 x 4 1.4541 2 mb - Czytaj
4. Kołnierz płaski DN125 PN16 fi133 gat 1H18N9T wg DIN2576 1 szt. - Czytaj
5. Kołnierz szyjkowy typ 11/B1 DN32 PN16 (fi 42,4x2,6) gat 1H18N9T 2 szt. - Czytaj
6. Rura b/sz fi 114,3 x 4,5 gat. 1H18N9T / 1.4541 - #1 14 mb - Czytaj
7. Rura b/sz fi 133 x 4,0 gat. 1H18N9T / 1.4541 5 mb - Czytaj
8. Rura b/sz fi 42,4 x 3,2 gat. 1.4541 / 1H18N9T 2.1 mb - Czytaj
9. Kołnierz płaski DN100/114,3 PN10 DIN2642 gat. 1H18N9 3 szt. - Czytaj
10. Kołnierz płaski DN32/21,3 PN10 DIN2642 gat. 1.4541 2 szt. - Czytaj
11. Kołnierz płaski DN125/114,3 PN10 DIN2642 gat. 1H18N9 1 szt. - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Oferty umieszczane w załącznikach nie będą brane pod uwagę. Informacje dodatkowe proszę umieszczać w oknie głównym oferty w polu uwagi.
  2. Dostarczany towar powinien posiadać stosowny certyfikat wytwórcy - Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204
  3. Warunki dostawy wg Incoterms: koszty transportu po stronie dostawcy
  4. Warunki płatności: przelew 30-60 dni

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 90%
  2. Termin dostawy - 10%

Dodatkowe warunki formalne:

TERMIN DOSTAWY: PILNY.

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...