Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-10-12

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Jarosław Kurgan

tel:

e-mail: jaroslaw.kurgan@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z26/194987

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa następujących smarów:

Smar Liten EP 1

Opakowanie: pojemnik 17 kg

Ilość: 17,00 kg

Smar KZ

Opakowanie: pojemnik 17 kg

Ilość: 17,00 kg

Smar Spheerol EPL-2

Opakowanie: pojemnik 18 kg

Ilość: 18,00 kg

Termin dostawy: 19.10.2017

Miejsce dostawy: Grupa Azoty S.A. Tarnów

Do oferowanych produktów proszę dołączyć kartę charakterystyki produktu.

Ofertę należy składać na produkty będące przedmiotem zapytania. Oferty złożone na inne produkty proponowane jako zamienniki nie będą rozpatrywane.

W ofercie proszę podać cenę za 1 kg smaru.

W oferowanej cenie jednostkowej za smar należy uwzględnić koszty transportu.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Smar Liten EP1 17 kg - Czytaj
2. Smar KZ 17 kg - Czytaj
3. Smar Spheerol EPL-2 18 kg - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...