Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-10-12

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Jarosław Kurgan

tel:

e-mail: jaroslaw.kurgan@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z25/194987

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa następujących olejów:

Olej Mobil SHC 632

Opakowanie: beczka 208 L

Ilość : 208,00 L

Olej Mobil SHC 629

Opakowanie: pojemnik 20 L

Ilość: 20,00 L

Olej Mobil SHC 630

Opakowanie: pojemnik 20 L

Ilość: 20,00 L

Termin dostawy: 19.10.2017

Miejsce dostawy: Grupa Azoty S.A. Tarnów

Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.

Ofertę należy składać na produkty będące przedmiotem zapytania. Oferty złożone na inne produkty proponowane jako zamienniki nie będą rozpatrywane.

W ofercie proszę podać cenę za 1 L oleju pomniejszoną o stawkę podatku akcyzowego ( zakup bez akcyzy ).

Do ceny produktu należy doliczyć koszt dostawy.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Olej Mobil SHC 632 208 litr - Czytaj
2. Olej Mobil SHC 629 20 litr - Czytaj
3. Olej Mobil SHC 630 20 litr - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...