Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-10-12

Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512762680

Osoba kontaktowa:

Paweł Piaseczny

tel:

e-mail: ppiaseczny@policeserwis.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z96/214690/aktualizacja1

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Proszę o wycenę w II wariantach oraz podanie ewentualnego okresu oczekiwania na dostawę w zależności od wariantu klasy korozyjności okładziny:

1. Klasa C5-I - bardzo duża agresywność korozyjna (obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze) – zew+wew.
2. Klasa C4 Duża korozyjność atmosfery - zew+wew.

WSZYSTKIE PYTANIA TECHNICZNE PROSZĘ KIEROWAĆ DO PANA SZYMONA JAKUBOWSKIEGO-KOCÓR, TEL. 693 930 573.

Treść zapytania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na budowę płyt warstwowych i obróbek na budynek zaplecza socjalno-sanitarnego na terenie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (ul. Jasiennicka 7, 72-010 Police)


Właściwości, dane charakterystyczne, kolorystyka oraz ilości płyt i obróbek zgodnie z projektem wykonawczym (dokumentacja w załączeniu). Poniżej podano przybliżone ilości. Proszę dodatkowo o sporządzenie wykazu cenowo-terminowego dla n/w pozycji i umieszczenie go w polu uwagi.


- płyty ścienne: ok. 230m2


- płyty dachowe: ok. 265m2


- obróbki blacharskie (z blachy cynkowo-tytanowej gr. 7mm) np.: po długości płyt obwodowo, w kalenicy, obróbki kominów itd. – proszę o podanie potrzebnej ilości zgodnie z Państwa rozwiązaniami systemowymi lub przyjąć do wyceny 67m2


Termin realizacji zamówienia


Płyty warstwowe - do dnia 23.10.2017r. Ewentualnie proszę o podanie innego możliwego terminu.


Obróbki do uzgodnienia – w zależności od postępu robót i konieczności. Proszę o podanie terminu oczekiwania na obróbki.Zamawiający przekazuje:


Opis techniczny wraz z rysunkami wykonawczymi.


Ewentualna wizja lokalna lub uzgodnienie szczegółów technicznych należy ustalić z koordynatorem zadania Panem Szymonem Jakubowskim-Kocór,tel. +48 693 930 573 , e-mail:sjakubowski-kocor@policeserwis.com


OFERTY WYSYŁANE POZA PLATFORMĄ ZAKUPOWĄ LOGINTRADE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ. W PRZYPADKU PROBLEMÓW ZE ZŁOŻENIEM OFERTY, PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OBSŁUGĄ LOGINTRADE: helpdesk@logintrade.net

Proszę oferować tylko ilości zgodne z zapytaniem. Ilości i koszty usług z zamówienia muszą być zgodne z ilościami i kosztami na fakturze. Oferty nie uwzględniające wszystkich podpunktów nie będą brane pod uwagę.

1. Cena towaru / koszty usług

2. Warunki płatności

3. Warunki dostawy na budowę (etapowo, do uzgodnienia z koordynatorem p. Szymonem Jakubowskim-Kocór)

4. Proponowany termin realizacji

5. Okres ważności oferty

6. Dostarczany towar powinien posiadać stosowny certyfikat wytwórcy, deklaracje zgodności, itd. Proszę dołączyć do oferty do wglądu.

7. Okres gwarancji, preferowany 36 miesięcy

8. Proszę o podanie jednostek wymiarowych w których będzie następowało rozliczenie

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty, nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania cen i warunków umownych oraz unieważnienia sprawy bez podania przyczyn.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Płyty warstwowe + obróbki blacharskie wg rysunków 1 komplet - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Oferta zgodna z treścią i wytycznymi w zapytaniu.
  2. Warunki dostawy wg Incoterms: koszty transportu po stronie dostawcy
  3. Warunki płatności: przelew 30-60 dni

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 50%
  2. Termin dostawy - 50%

Dodatkowe warunki formalne:

OFERTY MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z WYMAGANIAMI UMIESZCZONYMI W TREŚCI ZAPYTANIA.

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...