Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-10-12

Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512762680

Osoba kontaktowa:

Ryszard Stawiński

tel:

e-mail: rstawinski@policeserwis.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z20/214697

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Koordynatorem robót z ramienia GAPS jest Ryszard Stawiński, tel. 609 697 840, adres mailowy rstawinski@policeserwis.com.
Wykonanie robót wg załączonego ślepego kosztorysu (poz. 1 - remont pomieszczenia 236 w ob. S-6) i wg załączonego zakresu oferty (poz. 2 - wstawienie drzwi w pom. 6a ob. S-6)
Przed złożeniem oferty jest konieczna wizja lokalna na obiekcie w dniu 16.10.2017 r. potwierdzona przez koordynatora na załączonym formularzu, po uprzednim umówieniu.
Rozliczenie prac kosztorysem powykonawczym wykonanym na podstawie załączonego ślepego kosztorysu (poz. 1 - remont pomieszczenia 236 w ob. S-6) i ryczałtowo (poz. 2 - wstawienie drzwi w pom. 6a ob. S-6)
Termin wykonania prac: 14.11.2017 r.
Gwarancja na wykonane roboty 36 m-cy.
Wymagany termin płatności 45 dni.
Ofertę prosimy złożyć na dołączonym formularzu ofertowym razem z załącznikami,  dodatkowo rozbijając wartość oferty na pozycje, na platformie LOGINTRADE w wersji elektronicznej lub papierowej do Kancelarii GAPS w siedzibie firmy przy ul. Kuźnickiej 1, ob. 453 w zamkniętej kopercie opatrzonej numerem zapytania oraz adnotacją "nie otwierać przed terminem zakończenia przyjmowania ofert"
Prosimy o zapoznanie się przed złożeniem oferty z OWRU (link wskazany w formularzy ofertowym)

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. usługi remontowe 1 szt. - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...