Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-09-13

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: PL8730013812

Osoba kontaktowa:

Anna Słowik

tel:

e-mail: anna.slowik@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z1/230853

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zakup i dostawa: odczynniki chemiczne- Tabletki Kjeldahla I (Missouri catalyst)- 1500szt, Etylowy alkohol 96% CZDA- 6 l i inne

Adres dostawy: Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środków Spożywczych ul. Braci Saków 1, 33-100 Tarnów.
Dostawa materiałów: zgodnie z zapotrzebowaniem laboratorium (zamówienia cykliczne).
Możliwość składania ofert częściowych na wybrane pozycje.
Termin dostawy maksymalnie 14 dni od daty wpłynięcia zamówienia.
Materiały z możliwie najdłuższym TERMINEM PRZYDATNOŚCI + CERTYFIKATY.
Osoba do kontaktu Anna Słowik (anna.slowik@grupaazoty.com)


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Tabletki Kjeldahla I (Missouri catalyst), 1tabletka-5g 1500 szt. / Czytaj
2. Kwas siarkowy (VI) min. 95% CZDA 30 litr / Czytaj
3. Sodu wodorotlenek mikrogranulki CZDA 48 kg / Czytaj
4. Eter naftowy t.w. 40-60ºC CZDA 15 litr / Czytaj
5. Kwas octowy 99,5-99,9 % CZDA 6 litr / Czytaj
6. Etylowy alkohol 96% CZDA 6 litr / Czytaj
7. Kwas solny 0,1 mol/l roztwór mianowany (kanister -10l ) 40 litr / Czytaj
8. Kwas azotowy 65% CZDA 1 litr / Czytaj
9. Kwas solny 35 - 38% CZDA 1 litr / Czytaj
10. Potasu jodek CZDA 1 kg / Czytaj
11. Srebra azotan 0,1 mol/l roztwór mianowany 2 litr / Czytaj
12. Sodu tiosiarczan 0,1 mol/l roztwór mianowany 6 litr / Czytaj
13. Sodu chlorek CZDA ( opakowanie - 1kg) 8 kg / Czytaj
14. 2-propanol CZDA (izopropanol) 1 litr / Czytaj
15. KWAS BOROWY CZDA 1 kg - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 70%
  2. Termin dostawy - 10%
  3. Jakość produktu - 20%

Dodatkowe warunki formalne:

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym, nie dokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu ofertowym w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego oferenta.

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.