Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-09-13

Koncept Sp. z o.o

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512749053

Osoba kontaktowa:

Elżbieta Kaliś

tel:

e-mail: ekalis@zchpolice.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z22/223927

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Proszę o złożenie oferty cenowej i terminowej na opracowanie dokumentacji geotechnicznej pod potrzeby wykonania „Koncepcji przebudowy posadzki parteru ob. 517”. Zgodnie z tytułem, opracowanie dotyczy ob. 517 zlokalizowanego na Wydziale Nawozów Grupy Azoty Z.Ch. Police S.A. w Policach i obejmuje wykonanie koncepcji przebudowy posadzki poziomu 0,00 wraz z instalacją kanalizacyjną w tym kanałami odpływowymi. Obiekt 517 jest budynkiem produkcyjnym, niepodpiwniczonym, pięciokondygnacyjnym, którego główne fundamenty w postaci stóp posadowione są na głębokości ok. 2,0 – 2,5 m p.p.t. Ob. 517 wchodzi w skład kompleksu produkcyjno-socjalnego wraz z obiektami 509 i 519. Wybór niezbędnego zakresu badań, jak również formy opracowania pozostawiam do uściślenia przez oferenta biorąc pod uwagę zakres inwestycji i obowiązujące w tym względzie przepisy. Wstępnie zakłada się, że koniecznym będzie wykonanie min. 18 odwiertów o głębokości do 5 m, z czego ok. 16 szt. wewnątrz obiektu (rozmieszczenie oparte mniej więcej na siatce 4x4) oraz ok. 2 odwierty na zewnątrz budynku. W celu wykonania otworów wewnątrz budynku koniecznym będzie przewiercenie się przez istniejącą posadzkę. W poziomie parteru ob. 517 znajduje się dość duża ilość urządzeń i konstrukcji utrudniających swobodny dostęp. Opracowana dokumentacja geologiczna powinna stanowić jednocześnie podstawę do wykonania docelowego projektu budowlanego. W załącznikach dołączono: plan sytuacyjny ob. 517 , rzut parteru oraz dla uściślenia (zobrazowania) obiektu- zdjęcie elewacji.

Osoba do kontaktu: Ryszard Radomski  tel. 91 317 31 78

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Dokumentacja techniczna 1 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...