Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-09-13

Transtech Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512727554

Osoba kontaktowa:

Andrzej Wojnas

tel: 913173636

e-mail: awojnas@transtech.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z102/223925

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Dzień dobry.
Transtech Sp.z o.o - Police zaprasza do złożenia oferty handlowej na zakup i dostawę gazów technicznych (tlen, argon, acetylen, dwutlenek).
W ofercie proszę uwzględnić cenę jednostkową butli oraz dzierżawę butli tj.

1 butla tlen/m3
1 butla argon /m3
1 butla acetylen /kg
1 butla dwutlenek /kg


Informacje:

Andrzej Tyszkiewicz
Kierownik działu
Zaopatrzenia
tel/fax 091 317 36 36

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Tlen 1 szt. - Czytaj
2. Argon 1 szt. - Czytaj
3. Acetylen 1 szt. - Czytaj
4. Dwutlenek 1 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

W ofercie proszę koniecznie uwzględnić:

1. Ceny netto
2. Warunki płatności (preferowany przelew 30 dni)
3. Warunki dostawy: adres spółki Transtech Sp.z o.o - Police
adres: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, lokalizacja: magazyn główny spółki.

Skuteczność oferty: przyjęcie złożonej oferty wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia Transtech Sp.z o.o - Police w formie pisemnej zatwierdzonego przez osoby uprawnione. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nieprzyjętą.
Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami naszego zapytania ofertowego.
Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem „Rozbieżności/Zmiany”.
We wszelkiej korespondencji dotyczącej powyższej sprawy, prosimy powoływać się na numer naszego zapytania ofertowego.

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...