Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-09-13

Koncept Sp. z o.o

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512749053

Osoba kontaktowa:

Elżbieta Kaliś

tel:

e-mail: ekalis@zchpolice.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z18/223927

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Proszę o złożenie oferty na wykonanie dokumentacji geotechnicznej do projektu pt. „Rozbudowa instalacji magazynowania i załadunku bieli tytanowej do autocystern”. Inwestycja lokalizowana będzie na Wydziale Bieli Tytanowej Grupy Azoty Z.Ch. Police S.A. Wybór niezbędnego zakresu badań, jak również formy opracowania (typowa dokumentacja geologiczna lub geologiczno-inżynierska) pozostawiam do uściślenia przez oferenta biorąc pod uwagę zakres inwestycji i obowiązujące przepisy. Według naszej opinii w tym przypadku konieczne będzie wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Zasadniczy zakres inwestycji wraz z propozycją lokalizacji otworów geologicznych w załączniku. Poziom posadowienia istniejących obiektów, jak również obiektów nowo projektowanych wynosi ok. 2,5 m p.p.t.

Osoba do kontaktu: Ryszard Radomski tel. 91 317 31 78

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Dokumentacja techniczna 1 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...