Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-09-13

PDH Polska S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8513187611

Osoba kontaktowa:

Łukasz Sotek

tel:

e-mail: lukasz.sotek@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z22/223918

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Spółka PDH Polska S.A. zaprasza do złożenia oferty na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, ze szczególnym uwzględnieniem opracowania i wdrożenia instrukcji obiegu dokumentów. Szczegółowy zakres rzeczowy niniejszego postępowania przetargowego stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Opracowanie i wdrożenie instrukcji obiegu dokumentów, systemu zarządzania jakością oraz certyfikacja ISO 9001:2015 1 usługa - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:

Wszystkie warunki formalne zostały określone w SIWZ załączonej do niniejszego postępowania.

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...