Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-08-11

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

NIP: 7160001822

Osoba kontaktowa:

Mirosław Gomuła

tel:

e-mail: Miroslaw.Gomula@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z73/198570

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zapytanie ofertowe zakup i dostawa  rotametr H250/RR/M40/HT/ESK 4-Ex

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Rotametr H250/RR/M40/HT/ESK 4-Ex DN15 PN40 4-20mA 4 szt. - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. dołaczyć do oferty załacznik PDF z warunkami technicznymi i handlowymi
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  3. Miejsce dostawy: siedziba

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Wymagamy załączenia oferty w PDF w której mają zawierać sie n/w warunki handlowe i techniczne.

1. Zakres oferty technicznej: - wymagania techniczne i jakościowe:

Zawor regulacyjny DN50 PN320  -  wykonanie i wymagania jakościowe ma być zgodnie z załącznikiem


Ceny: skalkulowane na bazie DDP GRUPA AZOTY PUŁAWY- wg INCOTERMS 2010.

3. Opakowanie i transport: w celu zapewnienia bezpiecznego odbioru dostaw

wymagających rozładunku za pomocą dźwigu, suwnicy lub zastosowania

niestandardowych rozwiązań - najpóźniej na dzień przed dostawą Sprzedający

zobowiązany jest przesłać zawiadomienie z podaniem:

- terminu dostawy do magazynu

- rodzaju zastosowanego opakowania

- dokładnej masy ładunku

- instrukcji bezpiecznego rozładunku i transportu dostarczanego towaru.

4. Termin dostawy: prosimy o podanie realnego terminu realizacji ewentualnego zamówienia.

Wymagany termin realizacji: listopad 2017.

5. Proponowana forma płatności: preferowana płatność przelewem bankowym w terminie do

60 dni od daty wystawienia faktury.

W przypadku płatności poniżej 60 dni od daty wystawienia faktury będzie obowiązywało

następujące zastrzeżenie:

- jeśli ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż środa, płatność staje się wymagalna w

najbliższą środę przypadającą po terminie płatności.

6. Skuteczność oferty: przyjęcie złożonej oferty wymaga naszego wyraźnego potwierdzenia w

postaci oświadczenia, zamówienia lub umowy, podpisanych przez osoby uprawnione.

W przeciwnym razie ofertę uważa się za nie przyjętą.

7. Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami naszego zapytania

ofertowego.

8. Gwarancja 24 miesiące od daty dostawy na oferowany produkt

Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego powinny

być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem „Rozbieżności/Zmiany”.


We wszelkiej korespondencji dotyczącej powyższej sprawy, prosimy powoływać się na numer naszego zapytania ofertowego.

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: EUR

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...