Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-08-11

Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512762680

Osoba kontaktowa:

Dariusz Filarowicz

tel: 913172894

e-mail: dfilarowicz@policeserwis.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z96/214682

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,


Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty handlowej na wyspecyfikowane materiały.

Wymagamy załączenia oferty w formacie PDF w której mają zawierać się warunki handlowe i techniczne.

W ofercie proszę koniecznie uwzględnić:

1. Ceny netto

2. Warunki płatności (preferowany przelew 60 dni lub dłuższy)

3. Warunki dostawy wg Incoterms 2010: DDP Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

    adres: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, lokalizacja: magazyn główny

4. Proponowany termin realizacji (patrz "OCZEKIWANY TERMIN REALIZACJI")

5. Warunki gwarancji

6. Termin ważności oferty

Skuteczność oferty: przyjęcie złożonej oferty wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. w formie pisemnej zatwierdzonego przez osoby uprawnione. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nieprzyjętą.

Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami naszego zapytania ofertowego.

Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem „Rozbieżności/Zmiany”.

We wszelkiej korespondencji dotyczącej powyższej sprawy, prosimy powoływać się na numer naszego zapytania ofertowego.

OCZEKIWANY TERMIN REALIZACJI: do 22.08.2017r. (ewentualnie inny realny, możliwie najkrótszy)

KONTAKT W SPRAWACH HANDLOWYCH:

Dariusz Filarowicz

Specjalista ds. Zaopatrzenia

Biuro Gospodarki Materiałowej

Tel.+48 91 317 28 94; Fax.+48 91 317 21 78

Email:dfilarowicz@policeserwis.com

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Opona Solideal 650-10 ECOMATIC ED 10PR komplet (opona + dętka + ochraniacz) 2 komplet - Czytaj
2. Opona Solideal 28X9-15 (815-15) ECOMATIC ED 14PR komplet (opona + dętka + ochraniacz) 2 komplet - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

Oczekiwany termin realizacji: 22.08.2017r.

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...