Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-08-10

Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512762680

Osoba kontaktowa:

Marta Czerniec

tel:

e-mail: mczerniec@policeserwis.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z8/214696

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, zaprasza do złożenia oferty cenowej na Remont instalacji c.w.u w obiekcie 750.

Szczegółowy zakres określają Kosztorysy Nakładów Rzeczowych (zał. 1)

Oferty należy złożyć w formularzu ofertowym (zał. 2) do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy który będzie podstawa rozliczenia prac.

Ofertę należy złożyć na platformie zakupowej oraz wersję papierową w kancelarii Police Serwis z dopiskiem: Biuro Nadzoru Budowlanego. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w samej kancelarii w wersji papierowej  


Termin realizacji:

 15.09.2017r.

Termin złożenia ofert:

18.08.2017r. do  godz. 13.00


W ofercie proszę o określenie formy płatności (preferowane 45 dni) a także okres gwarancji (preferowany 36 miesięcy)


Koordynator zadania/osoba do kontaktu:

Adam Kausa

tele. 693 931 421

e-mail: akausa@policeserwis.com


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Remont instalacji c.w.u w obiekcie 750. 1 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Uwaga! Kupiec zażądał potwierdzenia udziału w postępowaniu do 2017-08-16 13:00:00

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...