Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-08-10

Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512762680

Osoba kontaktowa:

Dariusz Saniewski

tel:

e-mail: dsaniewski@policeserwis.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z10/214694

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Mam przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty na: "Remont pomostu obsługowego wraz z demontażem kontenera po rozdzielni na poz. 4,5 m w ob. 403C/H2/"

Zakres prac do wykonania ściśle określony jest w załączonym  przedmiarze robót.

W załączeniu przesyłam również formularz cenowy.

Rozliczenie prac nastąpi kosztorysem powykonawczym według rzeczywistego obmiaru wykonanych prac oraz stawek zawartych w ofercie.

Jako kompletną ofertę uznaje się przesłanie wypełnionego formularza ofertowego oraz szczegółowy kosztorys ofertowy.

Termin realizacji zadania do 11.09.2018r


Dane kontaktowe

Dariusz Saniewski tel. 693 373 304

email. dsaniewski@policeserwis.comDodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...