Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-08-03

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Łukasz Jabłoński

tel: 774812502

e-mail: lukasz.jablonski2@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z7/216623/aktualizacja2

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Zamawiający informuje, że termin składania ofert dot. przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu do badań i analiz laboratoryjnych został wydłużony do dnia 30.08.2017 r., do godz. 10:00.
Załączono zaktualizowaną wersję ogłoszenia z nowym, wydłużonym terminem składania ofert (zaznaczonym w treści kolorem czerwonym).
Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian.

Treść zapytania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, wzorców, materiałów filtracyjnych, szkła, „szkła” z tworzywa, materiałów pomocniczych dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

Szczegółowy wykaz asortymentu stanowią załączniki nr od 1 do 8 do ogłoszenia:

  • załącznik nr 1 – Szkło laboratoryjne;
  • załącznik nr 2 – Szkło laboratoryjne z tworzywa;
  • załącznik nr 3 – Części do HLP;
  • załącznik nr 4 – Odczynniki i wzorce;
  • załącznik nr 5 – Odczynniki specjalne;
  • załącznik nr 6 – Wskaźniki;
  • załącznik nr 7 – Materiały pomocnicze;
  • załącznik nr 8 – Materiały filtracyjne.

Zainteresowanym podmiotom zostanie udostępniony w formie elektronicznej szczegółowy wykaz asortymentu na zasadach opisanych w pkt IV ogłoszenia stanowiącego załącznik.

Grupa Azoty ZAK S.A.:

- dopuszcza składanie ofert częściowych;

- dopuszcza składanie ofert wariantowych;

- zastrzega możliwość wyboru więcej niż jednego oferenta.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Dostawa asortymentu do badań i analiz laboratoryjnych 1 szt. - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Warunki formalne zostały określone w ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...