Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-07-17

Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512762680

Osoba kontaktowa:

Paweł Piaseczny

tel:

e-mail: ppiaseczny@policeserwis.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z22/214690

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

TERMIN DOSTAWY: 28-07-17R.


Ważne! Proszę oferować tylko ilości zgodne z zapytaniem. Ilości i koszty usług z zamówienia muszą być zgodne z ilościami i kosztami na fakturze. Jeżeli warunkiem zaoferowania ilości ścisłych jest wyższa cena to prosze tak oferować, rozważymy taką opcję przy wyborze dostawcy. Każda niezgodność ilościowa pomiędzy ofertą / zamówieniem a fakturą będzie reklamowana, co wpłynie na opóźnienia w płatnościach. Oferty nie uwzględniające wszystkich podpunktów nie będą brane pod uwagę.1. Cena towaru / koszty usług


2. Warunki płatności


3. Warunki dostawy wg Incoterms


4. Proponowany termin realizacji


5. Okres ważności oferty


6. Dostarczany towar powinien posiadać stosowny certyfikat wytwórcy - Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty, nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania cen i warunków umownych oraz unieważnienia sprawy bez podania przyczyn.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Blacha gr 4 gat 0H22N24M4TCu - #1 192 kg - Czytaj
2. Blacha gr 6 gat 0H22N24M4TCu 200 kg - Czytaj
3. Rura b/sz fi 20 x 3,5 gat. 0H22N24M4TCu / 1.4539 6 mb - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Spełnienie warunków wyszczególnionych w treści zapytania
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 50%
  2. Termin dostawy - 50%

Dodatkowe warunki formalne:

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:


1. Cena towaru / koszty usług


2. Warunki płatności


3. Warunki dostawy wg Incoterms


4. Proponowany termin realizacji


5. Okres ważności oferty


6. Dostarczany towar powinien posiadać stosowny certyfikat wytwórcy - Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204


Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...