Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-07-14

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Krzysztof Macierzak

tel:

e-mail: krzysztof.macierzak@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z38/194983

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Wszystkie warunki zgodnie z załączoną dokumentacją SIWZ nr 104/P/2017


Przedmiotem zamówienia jest remont estakady ciągu XII na odcinku od słupa nr 1 do słupa nr 10, obejmujący remont zarówno słupów, jak i przęseł pomiędzy słupami . Zakres dotyczy prac remontowych wspólnych dla całego odcinka (ok.150 mb), oraz prac szczegółowych dla poszczególnych słupów i przęseł. Na wyremontowany odcinek należy opracować również dokumentację remontową powykonawczą - szczegółowe wytyczne zamówienia zawiera załączona specyfikacja SIWZ.

Termin realizacji :

etap I termin do  30.11.2017 r.

etap II termin do 31.05.2018 r.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Całkowita cena wykonania przedmiotu zamówienia 1 usługa - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. ściśle według wymogów określonych w SIWZ 104/P/2017

Kryteria oceny oferty

  1. Referencje - 20%
  2. Gwarancja - 10%
  3. Cena - 70%

Dodatkowe warunki formalne:


Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...