Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-07-14

Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512762680

Osoba kontaktowa:

Dariusz Filarowicz

tel: 913172894

e-mail: dfilarowicz@policeserwis.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z81/214682

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,


Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty handlowej na wyspecyfikowane materiały.

W ofercie proszę koniecznie uwzględnić:

1. Ceny netto

2. Warunki płatności (preferowany przelew 60 dni lub dłuższy)

3. Warunki dostawy wg Incoterms 2010: DDP Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

adres: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, lokalizacja: magazyn główny

4. Proponowany termin realizacji (patrz "OCZEKIWANY TERMIN REALIZACJI")

5. Warunki gwarancji

6. Termin ważności oferty

7. Dostarczany towar powinien posiadać stosowny certyfikat wytwórcy (Świadectwo zgodności, atest materiałowy)

Skuteczność oferty: przyjęcie złożonej oferty wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. w formie pisemnej zatwierdzonego przez osoby uprawnione.

W przeciwnym razie ofertę uważa się za nie przyjętą.

Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami naszego zapytania ofertowego.

Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego powinny

być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem „Rozbieżności/Zmiany”.

We wszelkiej korespondencji dotyczącej powyższej sprawy, prosimy powoływać się na numer naszego zapytania ofertowego.

OCZEKIWANY TERMIN REALIZACJI: do 09.09.2017r. (ewentualnie inny realny, możliwie najkrótszy)

KONTAKT W SPRAWACH HANDLOWYCH:

Dariusz Filarowicz

Specjalista ds. Zaopatrzenia

Biuro Gospodarki Materiałowej

Tel.+48 91 317 28 94; Fax.+48 91 317 21 78

Email:dfilarowicz@policeserwis.com

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Sito wg rys. N315.316/5AMS/a3 wyk. D gat. 1H18N9T 10 szt. - Siatka N315.316.5AMS.a3.pdf
Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...